Premiile excelentei in educatie

Uniunea Studenților din România are plăcerea să anunțe că în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Congresului Studenţilor din România vor fi decernate Premiile Excelenţei în Educaţie. Evenimentul va avea loc în data de 17 mai 2014.

 Premiile Excelenței în Educație este o competiție care premiază calitatea și excelența în educație. Evenimentul își propune să aducă împreună studenți, profesioniști și personalități ale societății academice din România pentru a facilita dezvoltarea unui nou model de societate în țara noastră. În cadrul acestei competiții se pot înscrie studenți din instituții de învățământ din România care aparțin domeniilor prezentate în cadrul categoriilor de concurs.

premiile excelentei educatie 2014

Concursul dispune de un număr de zece categorii la care studenţii se pot înscrie. Acestea sunt: Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Tehnologia Informaţiei, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Sănătate, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Economie și Business, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Sport, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Inginerie, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Drept, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Arte, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Științe Sociale, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Științe Exacte și Științe ale Naturii, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Științele comunicării.

Printre condiţiile de eligibilitate se numără calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior din România, media anului universitar 2012/2013 să fie minimum 8, performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică, precum şi participare la activităţi extracurriculare. Pe de altă parte, nu sunt considerate eligibile aplicațiile unor persoane care au fost implicate în scandaluri publice.

Un candidat poate fi recomandat de către o altă persoană prin completarea formularului de la categoria “Recomandă un student”, urmând să fie contactat de către organizatori pentru înscrierea oficială în concurs. Înscrierea se realizează după ce un participant va accesa formularul disponibil pe site.

Criteriile de evaluare a aplicațiilor pentru Premiile Excelenței în Educație fac referire la: performanţe în domeniul respectiv, implicare în proiecte ce au adus un beneficiu comunităţii din care face parte, distincţii şi participări la evenimente academice, implicarea sau iniţiere de proiecte de educaţie nonformală, impactul asupra sistemului educaţional, coerenţă, originalitate şi creativitate. Fiecare categorie va avea un juriu format din 3 – 5 membri (un reprezentant USR, cadre didactice, parteneri sau sponsori), urmând ca pentru fiecare categorie să fie desemnaţi 3 finalişti.

 Calendarul Competiției

Perioada de înscrieri: 7 aprilie – 30 aprilie 2014

Perioada de jurizare: 5 – 11 mai 2014

Decernare premii: 17 mai 2014

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați:  www.congresulstudentilor.ro

 Uniunea Studenților din România este o federație la nivel național, cu membri în 20 de centre universitare. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități. USR este reprezentată în Consiliul Economic și Social din România.

Administrator FaraVirusi.com
voluntar al Comodo Malware Research Team, expert Malwarebytes Anti-Malware

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.